บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ พัฒนาทักษะช่างติดตั้งโครงเหล็ก

17 มิถุนายน 2565
บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ พัฒนาทักษะช่างติดตั้งโครงเหล็ก

          ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม สาขาการติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเมทัลชีท (18 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ณ บริษัทโฮมเมกามาร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีช่างสนใจเข้าฝึกอบรม จำนวน 40 คน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานของช่างติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ให้มีทักษะและความรู้ ความชำนาญในการติดตั้งหลังคาเหล็กได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับช่างติดตั้งโครงเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.