จีนปรับภาษีสินค้านำเข้า

18 ธันวาคม 2564
จีนปรับภาษีสินค้านำเข้า

          จีนจะใช้อัตราภาษีชั่วคราวที่ต่ำกว่าอัตราของ most-favored-nation rates สำหรับสินค้านำเข้า 954 รายการ ตามหนังสือเวียนที่ออกโดยคณะกรรมการพิกัดอัตราศุลกากรของสภาแห่งรัฐเมื่อวันพุธ

          การปรับดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง (cancer drugs) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ (aquatic) และเสื้อผ้าเด็ก (baby clothing) จะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2022

          ผลิตภัณฑ์ 954 ยังรวมถึงอุ ปกรณ์สกี (ski gear) งานศิลปะ (artworks) ชิ้นส่วนรถยนต์ (auto parts) ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สายไฟแรงสูงสำหรับรถไฟความเร็วสูง (high-voltage cables for high-speed trains) และส่วนประกอบเซลล์เชื้อเพลิง (fuel-cell components)

          เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์-อุปทาน ประเทศจะขึ้นภาษีนำเข้าและส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สำหรับสินค้าบางประเภทภายในขอบเขตของ ภาระผูกพันในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก อ้างตามหนังสือเวียน

          ตัวอย่างเช่น จะกำหนดอัตราภาษีส่งออกที่สูงขึ้นสำหรับฟอสฟอรัส (phosphorus) และทองแดง(blister copper) เพื่อผลักดันการอัพเกรดและการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

          ตามข้อตกลงการค้าเสรีและข้อตกลงพิเศษทางการค้ากับประเทศหรือภูมิภาคอื่น จีนจะกำหนดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางประเภทจาก 29 ประเทศและภูมิภาค ท่ามกลางความพยายามที่จะเปิดประเทศในระดับที่สูงขึ้น

          ตามหนังสือเวียนดังกล่าว จีนจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในปีหน้า ซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและแลกเปลี่ยนข้อตกลงกับจีนเสร็จสิ้นแล้ว

--- XINHUANET


แหล่งที่มา : Xinhua

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.