ปลัดฯ กอบชัย นำผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็ก SYS

27 ธันวาคม 2564
ปลัดฯ กอบชัย นำผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็ก SYS
เมื่อไม่นานมานี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธนะ อัลลภาชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าเหล็กในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

          สำหรับ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ (SYS) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานมากกว่า 25 ปี เป็นบริษัทผลิตเหล็กเอชบีม และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนหน้าตัดต่างๆ ได้แก่ H-BEAM, I-BEAM, CHANNEL, ANGLE, CUT-BEAM, SHEET PILE โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ SYS ผ่านการรับรองคุณภาพสินค้าและกรรมวิธีการผลิต ซึ่งได้รับมาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง ยังมีหน่วยงาน Steel Solution by SYS ที่ให้บริการด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็กครบวงจร อาทิ งานออกแบบโครงสร้าง งานแปรรูปสินค้า และบริการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการส่งออกนอกจากจะขายในประเทศส่วนหนึ่งแล้ว ยังมีการส่งออกไปอีกในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฮ่องกง และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

          นอกจากนี้ SYS ยังได้คำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเหล็กของ SYS สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ จำหน่ายต่อ และรีไซเคิล ได้ 100% เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง Circular Economy ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และระบบกำจัดฝุ่นละอองบริเวณปล่องของโรงงาน และมีการใช้ Solar Cell เพื่อลดพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า


อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3JqlC3n


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.