ดีเดย์ 1 ม.ค. 65 ติด QR-Code หน้าโรงงานให้ข้อมูลประชาชน-แจ้งปัญหาสิ่งแวดล้อม

30 ธันวาคม 2564
ดีเดย์ 1 ม.ค. 65 ติด QR-Code หน้าโรงงานให้ข้อมูลประชาชน-แจ้งปัญหาสิ่งแวดล้อม

         ดีเดย์ 1 ม.ค. 65 ติด QR-Code หน้าโรงงานให้ข้อมูลประชาชน ระบุให้เข้าถึงข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน และสามารถแจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

         นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานแสดงข้อมูลเบื้องต้นโดยการติดตั้ง QR Code ที่หน้าโรงงาน โดยเป็นมาตรการสร้างเครือข่ายประชาชน 

         ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานในการติด QR Code ที่หน้าโรงงาน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน และเป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถจัดทำ QR Code ผ่านระบบแอปพลิเคชันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและติดที่หน้าโรงงาน เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 


อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3f35Eyt


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.