ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2564 ไตรมาสที่ 4 และปี 2564

05 มกราคม 2565
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2564 ไตรมาสที่ 4 และปี 2564
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2564

         ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2564 เท่ากับ 115.2 เทียบกับเดือนธันวาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 8.9 (YoY) ซึ่งสูงขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยยังคงมีสาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของราคาต้นทุนวัตถุดิบเป็นสำคัญ ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม ถ่านหิน และน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างของประเทศในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา

         ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสร้างช่วงปลายปีเริ่มมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายมากขึ้น ประกอบกับโครงการก่อสร้างภาครัฐเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณใหม่ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโอไมครอนในช่วงเดือนสุดท้ายของปี สร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการในภาคการก่อสร้าง ที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศในปีหน้า


อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3HOO4KJ


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.