การเปลี่ยนสู่เตา EAFs ของจีน

12 มกราคม 2565
การเปลี่ยนสู่เตา EAFs ของจีน

         “การเปลี่ยนกระบวนการผลิตเหล็กจากเตา blast furnace และเส้นทางการแปรรูปเป็น EAF จะเป็นแนวโน้มระยะยาวในเส้นทางไปสู่ความเป็นกลางของคาร์บอน (carbon neutrality) ของจีน เนื่องจากเตา EAF ที่ใช้เศษเหล็กเป็นส่วนใหญ่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำกว่ามาก และเทคโนโลยีการผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำหรือไม่มีคาร์บอนอื่น ๆ ยังไม่มี” แหล่งข่าวกล่าว

          ในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ เช่น ผู้ผลิตเหล็กทรงแบน จะยังคงมุ่งเน้นต่อไปที่เตา blast furnaceและแนวทางแปรรูป สำหรับโรงงานขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ผลิตเหล็กทรงยาว คาดว่าจะค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้เตา EAFs แหล่งข่าวกล่าว

          จีนวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตจากเตา EAF ให้คิดเป็น 15%-20% ของผลผลิตเหล็กดิบ (crude steel) ทั้งหมดภายในปี 2025 ในที่สุด 50% ของกำลังการผลิตเหล็กดิบทั้งหมดของจีนอาจมาจาก EAF เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน แหล่งข่าวบางแหล่งกล่าว

          จีนให้คำมั่นที่จะปล่อยคาร์บอนให้เป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) ภายในปี 2060 และวางแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสูงสุด (peak carbon emissions) ภายในปี 2030

          อุตสาหกรรมเหล็กของจีนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของการปล่อยคาร์บอนทั่วประเทศ คาดว่าจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนได้เร็วขึ้น

          ตามรายงานของสมาคมการใช้เศษโลหะของจีน (China Association of Metal scrap Utilization)  เหล็กดิบของจีนที่ผลิตโดยเตา EAF ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2021 คิดเป็น 10.86% ของผลผลิตเหล็กดิบทั้งหมดของประเทศ หรือ 102.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.12% ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2020.

          การเปลี่ยนจากการใช้เตา blast furnace และเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางเป็นเตา EAF นั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ผลิตเหล็กเริ่มมีค่าใช้จ่ายในการปล่อยคาร์บอน (carbon emission charges)

          ในขณะที่ระยะเวลาที่อุตสาหกรรมเหล็กจะเริ่มจ่ายสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนยังไม่ชัดเจนจนถึงขณะนี้ แหล่งข่าวภาคอุตสาหกรรมบางแห่งคาดว่า สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นภายในทศวรรษหน้า

          อ้างถึงรายงานของ Baowu Group หากราคาคาร์บอนของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 60 ยูโรต่อตัน ($71/ตัน) และการค้าคาร์บอนถูกกำหนดอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเหล็ก ผู้ผลิตในจีนจะเห็นต้นทุนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 40%  ผ่านการใช้เตา blast furnace และจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตต่อไป

-- Steel Business Briefing


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.