ผลผลิตเหล็กดิบ (Crude Steel) ของจีนลดลง 13.2% YoY ในเดือนสิงหาคม 2564

23 กันยายน 2564
ผลผลิตเหล็กดิบ (Crude Steel) ของจีนลดลง 13.2% YoY ในเดือนสิงหาคม 2564

          ผลผลิตเหล็ก

         จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Bureau of Statistics) ในเดือนสิงหาคม ผลผลิตเหล็กดิบ (crude steel) พิกไอออน (pig iron) และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (finished steel) ของจีน มีจำนวนทั้งสิ้น 83.24 ล้านตัน 71.53 ล้านตัน และ 108.8 ล้านตัน ลดลง 13.2% ลดลง 11.1% และลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

         ผลผลิตเฉลี่ยรายวัน ของเหล็กดิบ พิกไอออน และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 2.6852 ล้านตัน 2.3074 ล้านตัน และ 3.5097 ล้านตัน ลดลง 4.1% ลดลง 1.8% และลดลง 2% ตามลำดับ จากการสำรวจครั้งล่าสุด

          อุปทานเหล็ก

         คาดว่าอุปทานเหล็กดิบ และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของจีน ในเดือนสิงหาคม จะมีจำนวนถึง 80 ล้านตัน และ 104.81 ล้านตัน ลดลง 17.6 ล้านตัน หรือ 18% และลดลง 14.78 ล้านตัน หรือ 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

         ผลผลิตเหล็กดิบของจีนลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนสิงหาคม โดยมีผลผลิตเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 2.6852 ล้านตันต่อวัน ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หากคำนวณจากการประเมินที่ไม่เกินระดับของปีที่แล้วตลอดทั้งปี ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยต่อวันในช่วง 4 เดือนข้างหน้าไม่ควรเกิน 2.719 ล้านตัน

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงงานเหล็กในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) กวางสี (Guangxi) ยูนนาน (Yunnan) และซานตง (Shandong) ได้เร่งลดการผลิตให้ลดลง และผลผลิตเหล็กดิบอาจจะลดลงอีก จากการสำรวจของ SteelHome สินค้าคงคลังในตลาดเหล็กลดลงอย่างช้าๆ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปัจจุบันอุปสงค์และอุปทานของตลาดอยู่ในภาวะสมดุล อย่างไรก็ตาม ด้วยผลผลิตเหล็กดิบที่ลดลงและความต้องการตามฤดูกาลที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงคลังของเหล็กอาจจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

--steelhome


แหล่งที่มา : steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.