บริษัทในเครือของ Liuzhou Steel ของจีน ปรับปรุงระบบเตา Blast Furnace

25 พฤษภาคม 2565
บริษัทในเครือของ Liuzhou Steel ของจีน ปรับปรุงระบบเตา Blast Furnace

          ข่าวสารจากโรงงานเหล็ก: Liuzhou Steel ประกาศว่าเตา blast furnace No.1 ของบริษัทในเครืออย่าง Guangxi Steel ใน Fangchenggang ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ จะต้องได้รับการเสริมและปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย หลังจากเปิดใช้งานมานานกว่าหนึ่งปี

          โดยโครงการปรับปรุงนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตเหล็กพิกไอออน (pig iron) ของ Guangxi Steel ประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 7% ของผลผลิตเหล็กพิกไอออนรวมของบริษัทในปี 2021 คาดว่าจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะสั้นของ Guangxi Steel


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.