ในเดือนเมษายน 2022 การผลิตเหล็กดิบ (Crude Steel) ของโลก ลดลง 5.1% y-o-y

26 พฤษภาคม 2565
ในเดือนเมษายน 2022 การผลิตเหล็กดิบ (Crude Steel) ของโลก ลดลง 5.1% y-o-y

          ในเดือนเมษายน 2022 ภูมิภาคแอฟริกาผลิต 1.2 ล้านตัน ลดลง 5.4% เอเชียและโอเชียเนีย ผลิต 121.4 ล้านตัน ลดลง 4.0% สหภาพยุโรป (27) ผลิต 12.3 ล้าน ลดลง 5.4% ตะวันออกกลางผลิต 3.3 ล้าน ลดลง 14.5% อเมริกาเหนือผลิตได้ 9.4 ล้าน ลดลง 5.1% รัสเซียและ CIS + ยูเครนอื่นๆ ผลิต 7.3 ล้านตัน ลดลง 18.4% และอเมริกาใต้ผลิต 3.6 ล้าน ลดลง 4.8%

          ในเดือนเมษายน 2022 จีนผลิตได้ 92.8 ล้านตัน ลดลง 5.2% อินเดียผลิตได้ 10.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.2% ญี่ปุ่นผลิต 7.5 ล้าน ลดลง 4.4% สหรัฐอเมริกาผลิต 6.9 ล้านตัน ลดลง 3.9% รัสเซียคาดว่าจะผลิตได้ 6.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.6% และเกาหลีใต้ผลิต 5.5 ล้านตัน ลดลง 4.1%


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.