งบปี65ขาดดุลพุ่ง7แสนล้าน'คลัง'เร่งรายได้เพิ่มงบกลางปี

17 มีนาคม 2564
งบปี65ขาดดุลพุ่ง7แสนล้าน'คลัง'เร่งรายได้เพิ่มงบกลางปี
          ครม.เคาะกรอบงบประมาณปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุลพุ่ง 7 แสนล้านบาท
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (16 มี.ค.) เห็นชอบกรอบงบประมาณปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล 7 แสนล้านบาท ในขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คงงบเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง คนชรา บัตรสวัสดิการ ถึงแม้สัดส่วนจะพุ่งไปถึง 1.5 ล้านล้านบาท
          นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (16 มี.ค.) เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2563  1.85 แสนล้านบาท หรือลดลง 5.6%  โดยงบประมาณในปี 2565 เป็นงบประมาณแบบขาดดุล 7 แสนล้านบาท โดยประมาณการจัดเก็บรายได้ 2.4 แสนล้านบาท บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจขยายตัว 4-5% 
          งบประมาณปี 2565 เป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงในช่วงโควิด-19 โดยปี 2563 ขาดดุลงบประมาณ 4.69 แสนล้านบาท และในปี 2564 ขาดดุลงบประมาณ 6.23 แสนล้านบาท 
          ในปีงบประมาณ 2565 มีคำของบประมาณจากหน่วยงานราชการและหน่วยคำขอรับงบประมาณทั้งสิ้น 5.24 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณประจำ 2.36 ล้านล้านบาท และเป็นงบลงทุน 6.2 แสนล้านบาท 
          โดยการจัดทำงบประมาณได้รับเอาแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง คนชรา เด็กแรกเกิด คนพิการ รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งรวมกันเป็นวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่งบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้ปรับลดลง ส่วนงบประมาณอื่นที่ตัดลดลง เช่น งบประจำ งบประมาณที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาจัดสรรให้ได้ตามกรอบงบประมาณที่มี

อ่านต่อได้ที่: http://bit.ly/3lARffj

แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.