หลังจากไวรัส ถึงเวลากระตุ้นภาคเศรษฐกิจจริง

15 เมษายน 2563
หลังจากไวรัส ถึงเวลากระตุ้นภาคเศรษฐกิจจริง

หลังจากไวรัส ถึงเวลากระตุ้นภาคเศรษฐกิจจริง

          โควิด-19 ทำให้บริษัทและคนงานจำนวนมากในภาคเศรษฐกิจจริงของจีนประสบกับความยากลำบาก หลังจากสูญเสียรายได้เป็นเวลาหนึ่งเดือน บริษัทและโรงงานเล็กๆมากมายไม่มีเงินสดที่จะเดินหน้าต่อไปอีกครั้ง

          นอกจากนั้น ห่วงโซ่อุปทานสากลที่ซับซ้อนนั้น ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางการเงิน เช่นเดียวกันกับการขนส่งสินค้า แต่ในขณะนี้มีบริษัทจำนวนมากกลัวที่จะส่งสินค้า เนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่าหุ้นส่วนการค้าจะสามารถชำระเงินได้หรือไม่

          รัฐบาลจีนได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไปแล้ว ก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการปลดอุปสรรคที่เป็นผลมาจากไวรัสในเศรษฐกิจได้

          จากสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ในการประชุมที่ปักกิ่ง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า โควิด-19 นั้น ทำความเสียหายค่อนข้างมากให้แก่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจีน อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเช่นนั้น สิ่งสำคัญกว่าคือ การมองการพัฒนาของจีนในระยะยาวอย่างครอบคลุมและมีเหตุผลด้วยความมั่นใจ ซึ่งโดยทั่วไปพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาวของจีนนั้น ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ประธานาธิบดีสี กล่าว

          เขาย้ำว่า การสร้างความเข้มแข็งให้การควบคุมนโยบายเศรษฐกิจมหภาค แสดงให้เห็นถึงการมองในแง่ดีกับนโยบายการคลังเชิงรุกของประเทศ และการออกนโยบายระหว่างกาลที่ตรงเป้าหมายในการลดภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยบริษัทขนาดกลาง เล็ก และเล็กมาก ให้อยู่ได้ท่ามกลางความยากลำบาก

          CKGSB Business Index ฉบับกุมภาพันธ์ ซึ่งมาจากการสำรวจโดย Cheung Kong Graduate School of Business ในปักกิ่ง แสดงว่าทั้งราคาผู้บริโภคและราคาผู้ผลิตนั้นลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ เงินฝืดประเภทนี้นั้นเป็นสถานการณ์ที่คลาสสิค ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เกือบทั้งหมดเห็นด้วยว่า มาตรการกระตุ้นทางการเงินและการคลังนั้นมีความเหมาะสม เพื่อที่จะสนับสนุน SME ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโดยตรงนั้น

          ธนาคารประชาชนจีนซึ่งเป็นธนาคารกลางของจีน ได้อนุญาตให้ธนาคารออกพันธบัตรพิเศษเพื่อระดมทุน นอกจากนั้น ธุรกิจต่างๆได้รับการอนุญาตให้ยืดเวลาการจ่ายเงินภาษีว่าจ้างทางสังคม และธุรกิจจำนวนมากได้รับการลดค่าเช่า หรือได้รับอนุญาตให้จ่ายช้าได้  ผู้มีอำนาจควบคุมการธนาคารได้ประกาศว่า บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสอาจได้รับอนุญาตให้จ่ายคืนเงินกู้ล่าช้าได้

Source: Steelhome


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.