ยอดขายเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนามลดลงร้อยละ17ในเดือนเมษายน

15 พฤษภาคม 2563
ยอดขายเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนามลดลงร้อยละ17ในเดือนเมษายน

ยอดขายเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนามลดลงร้อยละ 17 ในเดือนเมษายน

          ในเดือนเมษายนยอดขายเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนาม อยู่ที่ 1.72 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 17 จากเดือนที่ผ่านมา หรือร้อยละ 16 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว จากข้อมูลของสมาคมเหล็กเวียดนาม (Vietnam Steel Association)

          ปริมาณการผลิตเหล็กรวมในเดือนทั้งหมดอยู่ที่ 1.85 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13 จากเดือนมีนาคม หรือร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว

          ยอดสะสมในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ยอดขายอยู่ที่ 6.74 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณการผลิตเท่ากับ 7.58 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.4

          ในส่วนของการส่งออกปริมาณเหล็กสำเร็จรูป อยู่ที่ 1.29 ล้านตัน ในช่วงสี่เดือนแรกของปี ซึ่งลดลงร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันในปี 2562

          จากเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปริมาณเหล็กส่งออกไปยังตลาดหลักๆ ลดลงอย่างมาก โดยตลาดกัมพูชา อยู่ที่ 363,791 ตัน (ลดลงร้อยละ 38) ตลาดอินโดนีเซีย อยู่ที่ 196,670 ตัน (ลดลงร้อยละ 29) ตลาดมาเลเซีย อยู่ที่ 202,424 ตัน (ลดลงร้อยละ 17) และตลาดสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 45,784 ตัน (ลดลงร้อยละ 76) จากข้อมูลศุลกากร

          ในทางตรงข้าม ปริมาณการส่งออกไปยังจีน เพิ่มขึ้น 9 เท่า โดยอยู่ที่ 303,484 ตัน และเพิ่มขึ้นสำหรับตลาดส่งออกอื่นๆ เช่น ไทย อยู่ที่ 181,107 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36) และฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 176,112 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 44) ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนการลดลงทั้งหมดได้

          สถานการณ์ที่เลวร้ายในเดือนเมษายน ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการรักษาระยะห่าง ซึ่งเป็นการหยุดงานก่อสร้างที่ไม่เร่งด่วน และการหยุดโรงงานสายการผลิตรถยนต์

          อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยของเหล็กก่อสร้างในเดือนเมษายน ยังคงอยู่ภายในกรอบแคบๆ ราคาเหล็กเส้นลดลงเพียง 7 ดอลล่าร์ต่อตัน จากเดือนมีนาคม

-- Clement Choo, Samuel Chin


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.