EUลงดาบเก็บภาษีADเหล็กรีดร้อนนำเข้าจากจีน,ไต้หวัน,อินโดฯ

07 ตุลาคม 2563
EUลงดาบเก็บภาษีADเหล็กรีดร้อนนำเข้าจากจีน,ไต้หวัน,อินโดฯ
        สหภาพยุโรป (EU) เตรียมเรียกเก็บภาษีเหล็กรีดร้อนที่นำเข้าจากจีน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย หลังจากพบว่าประเทศเหล่านี้มีการทุ่มขายเหล็กรีดร้อนใน EU ในราคาที่ต่ำเกินจริง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผู้ผลิตเหล็กในอิตาลี เบลเยียม และฟินแลนด์
        ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของ EU และเป็นผู้ไต่สวนกรณีดังกล่าว ได้ประกาศเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ต่อเหล็กรีดร้อนที่นำเข้าจากจีนที่ระดับ 19% ส่วนเหล็กที่นำเข้าจากอินโดนีเซียถูกเรียกเก็บ 17.3% ขณะที่เหล็กจากไต้หวันถูกเรียกเก็บ 7.5%

อ่านต่อได้ที่: https://www.ryt9.com/s/iq29/3165325

แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.