‘สุริยะ’ดันรง.รีไซเคิลโลหะมั่นใจเกิดการลงทุนเพิ่ม560ล้าน

26 ตุลาคม 2563
‘สุริยะ’ดันรง.รีไซเคิลโลหะมั่นใจเกิดการลงทุนเพิ่ม560ล้าน

‘สุริยะ’ดันรง.รีไซเคิลโลหะ มั่นใจเกิดการลงทุนเพิ่ม560ล้าน

อ่านต่อได้ที่ :https://www.naewna.com/business/527451
แหล่งที่มา : แนวหน้า


แหล่งที่มา : แนวหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.