5ส.ยื่นห้าหมื่นชื่อค้านกม.ACต้านสวมสิทธิ์ไม่จำเป็น-คต.เดินหน้าต่อ

23 ตุลาคม 2563
5ส.ยื่นห้าหมื่นชื่อค้านกม.ACต้านสวมสิทธิ์ไม่จำเป็น-คต.เดินหน้าต่อ

5 ส.ยื่นห้าหมื่นชื่อค้าน กม.AC ต้านสวมสิทธิ์ไม่จำเป็น-คต.เดินหน้าต่อ

อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/2JdULx3


แหล่งที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.