ไทยประกาศการตัดสินขั้นสุดท้ายในกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า(iron or steel pipes)จากเวียด

17 กุมภาพันธ์ 2563
ไทยประกาศการตัดสินขั้นสุดท้ายในกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า(iron or steel pipes)จากเวียด

ไทยประกาศการตัดสินขั้นสุดท้าย ในกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (iron or steel pipes) จากเวียดนาม

          ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยได้ประกาศการตัดสินขั้นสุดท้าย ในเรื่องการไต่สวนการทุ่มตลาด ต่อท่อเหล็กหรือท่อเหล็กกล้าที่มาจากเวียดนาม โดยกำหนดภาษีการทุ่มตลาด ที่ร้อยละ 6.97 – 51.61 (CIF) เป็นเวลา 5 ปี จาก 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2568  พิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ 7306.19.10.000, 7306.19.20.000, 7306.19.90.000, 7306.29.00.000, 7306.30.11.000, 7306.30.19.000, 7306.30.21.000, 7306.30.29.000, 7306.30.30.000, 7306.30.41.000, 7306.30.49.000, 7306.30.91.001, 7306.30.91.002, 7306.30.91.003, 7306.30.91.004 รวมถึงพิกัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


แหล่งที่มา : steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.