ส.อ.ท.เผยส่งออกรถยนต์เม.ย.สดใส มั่นใจทั้งปีทะลุเป้า-วอนรัฐขยายมาตรการภาษีหนุน EV

24 พฤษภาคม 2566
ส.อ.ท.เผยส่งออกรถยนต์เม.ย.สดใส มั่นใจทั้งปีทะลุเป้า-วอนรัฐขยายมาตรการภาษีหนุน EV

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน เม.ย.66 อยู่ที่ 79,940 คัน เพิ่มขึ้น 43.53% จากเดือน เม.ย.65 แต่ลดลง 18.74% จากเดือน มี.ค.66

ในเดือน เม.ย.66 ยอดผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 21.06% และ 6.06% ตามลำดับจากฐานต่ำของปีที่แล้ว เนื่องจากขาดแคลนชิปจากการเกิดสงครามยูเครน และการล็อคดาวน์เซี่ยงไฮ้ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกออกกลาง แอฟริกา และยุโรป

ขณะที่มีมูลค่าการส่งออก 50,164.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการส่งออกรถกระบะเดือน เม.ย.66 ลดลงเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่ส่งออก หลังทางการออสเตรเลียกลับมาเข้มงวดกรณีที่มีเกสรดอกไม้ติดปนเปื้อนไปกับรถกระบะ ทำให้ต้องเสียเวลากลับมาขนส่งรถไปใหม่

ภาพรวมการส่งออกในปีนี้มั่นใจว่าจะเกินเป้าที่ตั้งไว้ 1.05 ล้านคัน แต่ไม่มั่นใจว่าการผลิตจะได้ตามเป้า 1.95 ล้านคันหรือไม่

*ยอดผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือน เม.ย.66 มีทั้งสิ้น 117,636 คัน ลดลง 0.13% จากเดือน เม.ย.65 ซึ่งมาจากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลง 11.31% ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 10.04% แต่ลดลง 34.59% จากเดือน มี.ค.66 เนื่องจากวันทำงานน้อยกว่า และมีการเร่งการผลิตไปในเดือน มี.ค.66

*ยอดขายในประเทศ

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 59,530 คัน ลดลง 6.14% จากเดือน เม.ย.66 และลดลง 25.53% จากเดือน มี.ค.66 จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน เนื่องจากหนี้ครัวเรือนอยู่ในอัตราสูงและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจัดตั้งรัฐบาลแล้ว

โดยยอดขายรถกระบะขนส่งในประเทศลดลง เนื่องจากสัดส่วนหนี้ NPL ที่เกิดจากสินเชื่อรถยนต์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 1.88% เป็น 1.89% ส่งผลให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้นำเข้ารถเข้ามาแข่งขันทำตลาด

แหล่งที่มา : Infoquest


แหล่งที่มา : Infoquest

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.