ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลการผลิตและการบริโภคเหล็กของไทย

ตารางสรุปปริมาณการผลิตเหล็กดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่างๆ ทั้งในกลุ่มเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน การนำเข้า-ส่งออก และปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กปรากฎรายเดือน
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.