งานเสวนาผลิตภัณฑ์จากเหล็กจีน ถูกและดีจริงหรือไม่

28 กันยายน 2558
งานเสวนาผลิตภัณฑ์จากเหล็กจีน ถูกและดีจริงหรือไม่
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย ได้จัดงานเสวนา "ผลิตภัณฑ์จากเหล็กจีน ถูกและดีจริงหรือไม่" ที่ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนแห่งสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  มาบรรยายในหัวข้อ นโยบาย ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศจีน (One Belt, One Road/New Normal & New Paradigm/ Made in China 2025) ในส่วนของการเสวนา “ผลิตภัณฑ์จากเหล็กจีน ถูกและดีจริงหรือไม่ ?”ทางสถาบันเหล็กฯได้รับเกียรติจาก นาวาเอก วิทยา พันธุ์โภคา  จาก กรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือ  คุณปรีชา เจริญสิทธิ์ จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย และ  คุณเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา จาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมเสวนา โดย คุณวรวุฒิ หล้าเต็น หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.