ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าประเทศไต้หวันเข้าพบรักษาการผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

14 มีนาคม 2559
ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าประเทศไต้หวันเข้าพบรักษาการผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 มิสเตอร์ จาง ชี ยวี่ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการผ่ายการค้าประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือ ด้านความร่วมมือในอุตสาหกรรมเหล็กระหว่างประเทศไต้หวันและประเทศไทย  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.