สถาบันเหล็กฯ จับมือ LPN เซ็น MOU ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิเคราะห์และทดสอบโลหะ

19 เมษายน 2560
สถาบันเหล็กฯ จับมือ LPN เซ็น MOU ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิเคราะห์และทดสอบโลหะ
18 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิเคราะห์และทดสอบโลหะ เพื่อให้เกิดศักยภาพร่วมกันของหน่วยงานทั้งสองแห่ง ทั้งด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนา ทดสอบ สอบเทียบ การเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเหมาะสม ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  แหล่งที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.