รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

31 กรกฎาคม 2563
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
                สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ การรักษาประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยโดยเชิญชวนให้พนักงานแต่งกายด้วยผ้าไทยทุก วันอังคารและวันศุกร์

แหล่งที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.