ผลผลิตเหล็กดิบของจีนลดลง 22% YoY ในเดือนพฤศจิกายน 2564

16 ธันวาคม 2564
ผลผลิตเหล็กดิบของจีนลดลง 22% YoY ในเดือนพฤศจิกายน 2564

ผลผลิตเหล็ก

          จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลผลิตเหล็กดิบ (crude steel) เหล็กพิกไอออน (pig iron) และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (finished steel products) ของจีน ในเดือนพฤศจิกายน มีจำนวนทั้งสิ้น 69.31 ล้านตัน 61.73 ล้านตัน และ 101.03 ล้านตัน ลดลง 22% ลดลง 16.6% และลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ ผลผลิตเฉลี่ยต่อวันของ เหล็กดิบ เหล็กพิกไอออน และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 2.3103 ล้านตัน 2.0577 ล้านตัน และ 3.3677 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.1% เพิ่มขึ้น 1.2% และเพิ่มขึ้น 2.6% ตามลำดับ จากการสำรวจครั้งล่าสุด

อุปทานเหล็ก

          คาดว่าอุปทานเหล็กดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของจีน มีจำนวนถึง 67.49 ล้านตัน และ 98.09 ล้านตัน ในเดือนพฤศจิกายน ลดลง 20.35 ล้านตันหรือ 23.2% และลดลง 17.8 ล้านตันหรือ 15.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ความเห็นจาก SteelHome

          ผลผลิตเหล็กดิบของจีนลดลงอย่างมากในเดือนพฤศจิกายนเทียจากปีก่อน ด้านหนึ่ง ภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ยได้เข้าสู่ฤดูร้อนทำให้ข้อจำกัดการผลิตเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันโรงถลุงเหล็กได้เสร็จสิ้นภารกิจการลดการผลิตแล้ว และได้ยินมาว่าจะปรับเพิ่มผลผลิต ปัจจุบันโรงถลุงเหล็กยังคงมีกำไรที่ยอมรับได้ SteelHome เชื่อว่าผลผลิตเหล็กดิบในเดือนธันวาคมของจีนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนและลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

---Steelhome----


แหล่งที่มา : Steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.