จีนประกาศ Action plan สำหรับการผลิตที่สะอาด ในปี 2021-2025

23 ธันวาคม 2564
จีนประกาศ Action plan สำหรับการผลิตที่สะอาด ในปี 2021-2025

          ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการผลิตที่สะอาดขึ้นภายใต้แผน 5 ปี ฉบับที่ 14 (14th five-year plan) โดยวัตถุประสงค์ของ action plan การคือการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงให้สู่การเป็นสีเขียว และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในขณะที่ลดมลภาวะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

          ประเด็นสำคัญของแนวทางที่เกี่ยวข้องกับเหล็กสรุปได้ดังนี้

  • สร้างระบบระดับชาติที่นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการผลิตที่สะอาดขึ้น โดยระบบจะครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดภายในปี 2025
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญภายในปี โดยการปล่อย COD (chemical oxygen demand), ammonia nitrogen, NOx, และ VOCs ควรลดลง 8%, 8%, 10% และ 10% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับในปี 2020
  • เร่งการทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหินและน้ำมัน ด้วยเชื้อเพลิงสะอาดในภาคอุตสาหกรรม
  • ส่งเสริมการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้การแนะนำโรงงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการออกแบบ ซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  • อำนวยความสะดวกให้กับนวัตกรรมคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน เหล็ก โค้ก วัสดุก่อสร้าง การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัททั้งหมด 100 แห่ง จากภาคส่วนเหล่านั้นจะได้รับเลือกให้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความสะอาด
  • ส่งเสริมโครงการสาธิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแบบใหม่ที่ไม่ใช่เตาหลอม (non-blast furnace) และ full-scrap EAF โดยการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสำหรับกำลังการผลิตเหล็ก 520 Mt/a เพื่อให้ได้มาตรฐานการปล่อยมลพิษต่ำมาก และปรับปรุงกำลังการผลิตโค้ก (coke) 460 Mt/a เพื่อการผลิตที่สะอาดขึ้นภายในปี 2025
  • ส่งเสริมการใช้ ขี้เถ้าถ่านหิน (coal ash) ตะกรันอุตสาหกรรม (industrial slag) และหางแร่ (mining tailings) เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์
  • อาคารใหม่ในเขตเมืองควรเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติสำหรับอาคารสีเขียว ส่งเสริมการพัฒนาอาคารให้มีการใช้พลังงานเข้าใกล้การเป็นศูนย์ (near-zero energy buildings) และอาคารคาร์บอนต่ำ (low-carbon buildings.)

          เพื่อผลักดันการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจีนได้เผยแพร่ชุดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับภาคส่วนที่ใช้พลังงานมาก โดยเกณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กแสดงในตารางด้านล่าง

-- World Steel Association


แหล่งที่มา : World Steel Association

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.