กำลังการผลิตเหล็กประมาณ 225 ล้านตัน ได้ประกาศความสำเร็จในการเปลี่ยนไปสู่การปล่อยมลพิษต่ำพิเศษ (Ultra-low Emission Transformation

12 มกราคม 2565
กำลังการผลิตเหล็กประมาณ 225 ล้านตัน ได้ประกาศความสำเร็จในการเปลี่ยนไปสู่การปล่อยมลพิษต่ำพิเศษ (Ultra-low Emission Transformation

          ตามข้อมูลของสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีน (CISA) ณ เดือนธันวาคม 2021 บริษัทเหล็กของจีน 34 แห่งที่มีกำลังการผลิตรวม 225 ล้านตัน ได้การประกาศการเปลี่ยนไปสู่การปล่อยมลพิษต่ำมาก แล้ว (ultra-low emission transformation) เป็นที่เรียบร้อย

          ในจำนวนนั้น บริษัท 23 แห่ง ได้เสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด โดยมีกำลังการผลิตเหล็กประมาณ 141 ล้านตัน และบริษัท 11 แห่ง ได้เสร็จบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปล่อยมลพิษต่ำมากและแจ้งความคืบหน้าในการประเมินและติดตาม โดยมีกำลังการผลิตเหล็กประมาณ 84 ล้านตัน

--Steelhome


แหล่งที่มา : Steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.