ราคาก่อสร้าง ' บ้าน - อาคาร' เพิ่ม 2.41% เหล็กพุ่ง!แรงสุด

16 พฤษภาคม 2565
ราคาก่อสร้าง ' บ้าน - อาคาร' เพิ่ม 2.41% เหล็กพุ่ง!แรงสุด

เปิด 'ราคาประเมินค่าก่อสร้าง' บ้าน - อาคาร - ทาวน์เฮ้าส์ ล่าสุด เพิ่ม +2.41% พบ ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังคงเพิ่มสูงสุด 26.01% ขณะ ไม้,ซีเมนต์ ,เหล็ก และ กระเบื้อง ราคายังปรับเพิ่ม

มูลนิธิ ประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย ผลการจัดทำ 'ราคาค่าก่อสร้างอาคาร' เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป โดยจากการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง พบการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าก่อสร้างล่าสุด ณ สิ้น มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้ 

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                        6.76%

ซิเมนต์                                         11.58%

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                        15.30%

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก               26.01%

กระเบื้อง                                        6.44%

วัสดุฉาบผิว                                     3.23%

สุขภัณฑ์                                        1.84%

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา                 12.02%

วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                           16.82%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2564-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ปี 64-ไตรมาสที่ 1 ปี 65) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.37% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ วัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่

ดัชนีรวม                                     +4.60%

ไม้                                             +4.40%

ซีเมนต์                                       +2.10%

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       +1.90%

เหล็ก                                         +7.90%

กระเบื้อง                                    +2.70%

วัสดุฉาบผิว                                 + 1.00%

สุขภัณฑ์                                     - 0.10%

อุปกรณ์ไฟฟ้า                              + 2.10%

วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                         + 2.70%

อ่านต่อได้ที่ : https://www.thansettakij.com/property/525050


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.