พบกับงานเสวนา จากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ ในแวดวงอุตสาหกรรมไทยและชมนิทรรศการอุตสาหกรรม งานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พ.ศ. 2566 OIE Foru

03 พฤศจิกายน 2566
พบกับงานเสวนา จากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ ในแวดวงอุตสาหกรรมไทยและชมนิทรรศการอุตสาหกรรม งานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พ.ศ. 2566 OIE Foru
พบกับงานเสวนา จากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ ในแวดวงอุตสาหกรรมไทยและชมนิทรรศการอุตสาหกรรม
งานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พ.ศ. 2566
OIE Forum 2023 MIND : Set for Sustainability
ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น.
ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท และผ่านระบบออนไลน์ (Live Streaming)

Join, in person or virtually and inspired by experienced experts from Thai Industry, visiting industrial exhibition
OIE Forum 2023 MIND : Set for Sustainability
On Monday 13th November 2023, 8.00 – 12.30 hrs.
in person at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Phayathai or Live Streaming

สแกน QR Code
หรือกดลิงค์ลงทะเบียน
https://oieforum.oie.go.th/

แหล่งที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.