จีนให้ความสำคัญกับความสามารถในการจัดหาแร่เหล็ก

03 พฤษภาคม 2567
จีนให้ความสำคัญกับความสามารถในการจัดหาแร่เหล็ก

ความขัดแย้งระหว่าง "อุปทานที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ที่อ่อนแอ" ในอุตสาหกรรมเหล็กได้ปรากฏชัดเจนในไตรมาสแรกของปี 2024 Luo Tiejun รองประธานสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีน (China Iron and Steel Association) กล่าว

ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริโภคและปริมาณ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของแนวโน้มความต้องการบริโภคเหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความไม่ลงรอยกันในอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนไปสู่วิธีการตอบสนองความต้องการเหล็กที่ลดลงอย่างช้าๆ ในขณะที่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอ

งานด้านการรักษาความปลอดภัยเชิงกลยุทธ์สำหรับทรัพยากรแร่เหล็กได้รับความสนใจและมีความคืบหน้า นาย Mr. Luo กล่าวเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กให้มีคุณภาพสูงจำเป็นต้องมี "การปรับปรุงปริมาณและคุณภาพ" ของทรัพยากรแร่เหล็กในจีน เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีความพยายามในการประสานงานเพื่อแสดงศักยภาพที่แท้จริงของทรัพยากรแร่เหล็กในประเทศ

ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของแร่เหล็กในประเทศต่อการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 15% โดยมีเศษเหล็กคิดเป็น 20% ส่งผลให้อัตราการการใช้ทรัพยากรเหล็กภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 35% ซึ่งแสดงถึงอัตราการการใช้แร่จากต่างประเทศยังคงมากกว่า 60% แสดงถึงช่องว่างที่สำคัญจากเป้าหมายที่ถูกเสนอโดยการวิจัยอุตสาหกรรม เพื่อที่จะปรับโครงสร้างของทรัพยากรเหล็กให้เหมาะสม


แหล่งที่มา : Steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.