"สมอ." รุดเจรจา FTA ร่วมมาตรฐาน 4 ประเทศสร้างโอกาสการค้าไทย

02 พฤษภาคม 2567
"สมอ." รุดเจรจา FTA ร่วมมาตรฐาน 4 ประเทศสร้างโอกาสการค้าไทย

"สมอ." รุดเจรจา FTA ร่วมมาตรฐาน 4 ประเทศสร้างโอกาสการค้าไทย ชี้ช่วยปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกเฉพาะปี 2566 มูลค่าไม่ต่ำกว่า 255,500 ล้านบาท เผย 6 เดือนยึดอายัดสินค้าผิดกฎหมายกว่า 220 ล้าน

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้เข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) และเจรจาจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านการมาตรฐานกับประเทศต่างๆ รวม 4 เรื่องกับ 4 ประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการของไทย รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกเฉพาะปี 2566 มูลค่าไม่ต่ำกว่า 255,500 ล้านบาท

สำหรับการเจรจา ประกอบด้วย

การเจรจาทำ FTA กับศรีลังกา ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังศรีลังกา ปีละกว่า 10,800 ล้านบาท

การเจรจาจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) สมอ. – BMSI (ไต้หวัน) เพื่อให้ไต้หวันยอมรับผลทดสอบและรับรอง ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้า เป็นการช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าไปยังไต้หวันในปี 2566 กว่า 13,000 ล้านบาท

การเจรจากับอินเดียให้เลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมคุณภาพสำหรับสินค้าแผ่นไม้ของอินเดีย ทำให้ผู้ประกอบการไทยรักษาตลาดส่งออกสินค้าไปยังอินเดีย ปีละกว่า 2,700 ล้านบาท

การเจรจาร่างกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับรถยนต์ใหม่ของออสเตรเลีย โดยขอให้ออสเตรเลียพิจารณากำหนดเกณฑ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีเวลาในการเตรียมตัว ปีละกว่า 229,000 ล้านบาท

"3 เรื่องแรกเจรจาเสร็จสิ้นแต่เรื่องรถยนต์ส่งไปขายออสเตรเลีย ต้องสรุปข้อมูลจากผู้ประกอบการในไทยอีกครั้งว่าจะสามารถปล่อยก๊าซ CO2 ที่ระดับเท่าใด และออสเตรเลียจะผ่อนปรนให้หรือไม่ จึงต้องติดตามเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป"

นายวันชัย กล่าวต่อไปอีกว่า การดำเนินการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในข่ายการควบคุมของ สมอ. จำนวน 144 รายการนั้น ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในทุกช่องทาง ทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบ การเฝ้าระวังผ่านระบบ NSW และตรวจติดตามการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

โดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ได้ตรวจจับผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมาย ลักลอบผลิตและนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 191 ราย  ยึดอายัดสินค้าเป็นมูลค่ากว่า 220 ล้านบาท

ซึ่ง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.เหล็กและวัสดุก่อสร้าง 87.70 ล้านบาท 2.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 73.23 ล้านบาท และ 3.ยานยนต์ 54.09 ล้านบาท ด้านการกำหนดมาตรฐาน สมอ. ตั้งเป้ากำหนดมาตรฐานในปีนี้ 1,000 เรื่อง ครึ่งปีแรก


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.