สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา "การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕" เร่งเครื่อง "Quick Win" สินค้าไม่ได้มา

03 พฤษภาคม 2567
สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา "การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕" เร่งเครื่อง "Quick Win" สินค้าไม่ได้มา

สมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย จัดงานเสวนา "การประกาศ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕ จากปัญหาคุณภาพสินค้าหลังคาเมทัลชีทคุณภาพต่ำนำเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้มาตรฐานและขาดการตรวจสอบ" พร้อมเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้บริโภคและเป็นผู้ดำเนินการผลิตในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กและเมทัลชีท เข้าพบ ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือให้ทางกระทรวงเป็นหน่วยงานในการประกาศดำเนินการการบังคับใช้ มอก.ภาคบังคับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสร้างมาตฐานให้กับสินค้าไทย

นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแปง นายกสมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาคุณภาพสินค้าหลังคาเมทัลชีท ซึ่งเป็นสินค้าที่แปรรูปจากวัสดุเหล็กแผ่นชนิครีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน(GL) จากการสำรวจกลุ่มลูกค้า หลายคนได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน สาเหตุอันเนื่องมาจากการมีการนำสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศโดยปราศจากการควบคุมและขาดมาตรฐานในการตรวจสอบ

รวมถึงการแสดงรายละเอียดชั้นเคลือบสินค้าที่ไม่ตรงตามความจริง หรือ เรียกง่ายๆ ว่า "โกงความหนาของเหล็ก" ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากปัจจัยเหล็กไม่ได้มาตรฐานในหลายๆด้าน ทั้งความเสียหายด้านการบริโภคหลังคาเหล็กที่เกิดหลายสาเหตุ เช่น แผ่นเมทัลชีท บอบบาง ไม่แข็งแรง เกิดเป็นสนิมเหล็ก ผุกร่อน รั่วซึม จนเกิดความเสียหายและขาคความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคุณภาพของสินค้าที่ขาดความมั่นคงแข็งแรง

นายพันธนวุฒิ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมถึง โรงงานแปรรูปหลังคาเมทัลชีทซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,000 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ได้รับความเสียหายด้านการค้า และผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทั้งทางด้านคุณภาพสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ผู้บริโภคได้รับความเสียทางตรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ราคาสินค้า และผลกระทบการตั้งราคาสินค้าจากภาษีมูลค่าเพิ่ม สมาคมผู้ผลิต หลังคาเหล็กไทย ถือเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้บริโภคและเป็นผู้ดำเนินการผลิตในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กและเมทัลชีท จึงได้มีการขอเข้าพบ ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือให้ทางกระทรวงเป็นหน่วยงานในการประกาศดำเนินการการบังคับใช้ มอก.ภาคบังคับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสร้างมาตฐานให้กับสินค้าไทย

"สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคกลางน้ำและเป็นผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นชนิครีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GLมอก.๒๒๒๘-๒๕๖๕)เหล็กกล้าทรงแบนชนิครีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI คือ มอก.๒๗๕๓-๒๕๕๘),(PPGL คือ มอก.๒๑๓๑-๒๕๔๕) ใคร่ขอความกรุณาท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในอุตสาหกรรมดังกล่าว เร่งดำเนินการประกาศบังคับใช้เป็นมอก.ภาคบังคับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน" นายพันธนวุฒิ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเด็นดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อภาคประชาชนในฐานะของผู้บริโภค ที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพขาดการตรวจสอบ ในฐานะของสภาวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจร่วมปกป้องผู้บริโภค และผลักดัน SME ไทยและสินค้าของไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความเป็นธรรม จึงร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดต่อไปในอนาคต


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.