สศอ.เผย MPI มี.ค.หดตัว 5.13% รับ ศก.ฟื้นตัวช้า เกาะติดดีเซลขยับค่าไฟสูงหวั่นกระทบระยะต่อไป

03 พฤษภาคม 2567
สศอ.เผย MPI มี.ค.หดตัว 5.13% รับ ศก.ฟื้นตัวช้า เกาะติดดีเซลขยับค่าไฟสูงหวั่นกระทบระยะต่อไป

สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีนาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 104.06 หดตัว 5.13% ส่งผลให้ MPI ไตรมาสแรกของปี 2567 หดตัว 3.65% จากการผลิตยานยนต์ลดลงเป็นเดือนที่ 8 รับเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวได้ช้าหลังปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง เผยดีเซลขยับ 50 สต./ลิตรกระทบ 7 อุตฯ ขณะที่ค่าไฟยังสูงเกาะติดใกล้ชิดหวั่นมีผลต่อต้นทุนผลิตอาจกระทบระยะต่อไป และมีผลต่อราคาสินค้า

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีนาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 104.06 หดตัว 5.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 62.39% ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสแรกของปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 100.85 หดตัวเฉลี่ย 3.65% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 60.45% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการผลิตยานยนต์ลดลงเป็นเดือนที่ 8 จากการหดตัวของการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับการส่งออกลดลงเกิดจากความต้องการสินค้าในประเทศคู่ค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) ปรับตัวลดลง

“มี.ค. 66 ฐาน MPI ค่อนข้างสูงเพราะเราเริ่มกลับมาผลิตสินค้าเต็มที่เลยทำให้มี.ค. 67 ติดลบสูง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขยายตัว เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียม รวมถึงการเร่งใช้งบประมาณปี 2567 ของรัฐบาล คาดว่าจะส่งผลบวกให้ดัชนี MPI หลังจากนี้ปรับตัวดีขึ้น” นางวรวรรณกล่าว

ทั้งนี้ สศอ.ได้มีการหารือถึงผลกระทบกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 0.50 บาทต่อลิตร ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567 ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นเป็น 30.94 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ต้นทุนผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้น้ำมันดีเซลค่อนข้างสูง ซึ่งประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 2. การฟอกและย้อมผ้า 3. เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน 4. ปูนซีเมนต์ 5. ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 6. แก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว 7. เสื้อผ้าและสิ่งทอ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันค่าไฟฟ้าของไทยเฉลี่ย 4.18 บาทต่อหน่วยก็ยังอยู่ระดับที่สูงจึงทำให้ภาพรวมต้นทุนการผลิตอาจได้รับผลกระทบในช่วง พ.ค.-ส.ค.นี้อาจทำให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทบค่าครองชีพของประชาชน และเกิดภาวะเงินเฟ้อซึ่ง สศอ.จะติดตามใกล้ชิดต่อไป


แหล่งที่มา : MGR Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.