‘อาเซียน-จีน’ เจรจาอัปเกรด FTA ครั้งที่ 6 คืบหน้าเกินครึ่งทาง เร่งเครื่องสรุปผลก่อนการประชุมรมต. ก.ย.นี้ ตั้งเป้าปิดดีล ปี 67

09 พฤษภาคม 2567
‘อาเซียน-จีน’ เจรจาอัปเกรด FTA ครั้งที่ 6 คืบหน้าเกินครึ่งทาง เร่งเครื่องสรุปผลก่อนการประชุมรมต. ก.ย.นี้ ตั้งเป้าปิดดีล ปี 67

‘พาณิชย์’ เผยผลการประชุมยกระดับ FTA อาเซียน-จีน (ACFTA) ครั้งที่ 6 เดินหน้าประชุมคณะทำงาน 8 คณะ ได้ข้อสรุปเกินครึ่งทาง พร้อมเร่งเจรจาสรุปผลก่อนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ก.ย.นี้ ตั้งเป้าปิดดีลภายในปี 67 ถือเป็นหนึ่งในแผนงานเศรษฐกิจสำคัญ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป.ลาว ชี้! การเจรจาอัปเกรด ACFTA ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ  

นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล) ให้เข้าร่วมการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA Upgrade Negotiations) ครั้งที่ 6 ในฐานะประธานฝ่ายอาเซียน ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายหวี เปิ่นหลิน อธิบดีกรมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายจีน สำหรับอาเซียนและจีนเห็นพ้องว่าควรผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้ามากที่สุด เพื่อสามารถสรุปผลภายในปี 2567 ตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและจีนประกาศไว้

นายรัชวิชญ์ กล่าวว่า การเจรจาครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะทำงาน 8 คณะ แบ่งเป็นคณะทำงานประชุมที่สิงคโปร์ 5 คณะ ได้แก่ 1) การค้าสินค้า 2) การลงทุน 3) เศรษฐกิจดิจิทัล 4) กฎหมายและสถาบัน และ 5) พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ในส่วนของคณะทำงาน 3 คณะ ประชุมที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ 1) เศรษฐกิจสีเขียว 2) การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และ 3) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ซึ่งในภาพรวมอาเซียนและจีนได้ข้อสรุปประมาณร้อยละ 50 ของการเจรจาข้อบททั้งหมดแล้ว สำหรับการเจรจาที่สิงคโปร์และอินโดนีเซียครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอาเซียนและจีนเหลือเวลาไม่ถึง 6 เดือน ก่อนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเร่งผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปอย่างมีนัยยะสำคัญตามเป้าหมายที่ผู้นำประกาศไว้ รวมทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานเศรษฐกิจที่สำคัญ (Priority Economic Deliverables: PEDs) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป.ลาว อีกด้วย 

นอกจากนี้ ในการประชุมที่สิงคโปร์ นางโลว เยน หลิง (Ms. Low Yen Ling) รัฐมนตรีแห่งรัฐด้านการค้าและอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการเจรจา 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ให้แต่ละคณะทำงานกำหนดเป้าหมายการเจรจาแต่ละรอบให้ชัดเจน และ 2) ให้คำนึงกรอบระยะเวลาการเจรจาที่ต้องได้ข้อสรุปอย่างมีนัยยะสำคัญในปีนี้ ควบคู่กับการพิจารณาถึงประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับจากการเจรจายกระดับ ACFTA ในส่วนของไทยในฐานะประธานร่วมฝ่ายอาเซียน จะร่วมผลักดันให้สามารถสรุปผลการเจรจาอย่างมีนัยยะสำคัญให้ได้ภายในปีนี้ โดยการปรับปรุงความตกลง ACFTA ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 การค้าระหว่างอาเซียนกับจีน มีมูลค่า 702,290.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 1.7% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยอาเซียนส่งออกไปจีน มูลค่า 293,004.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากจีน มูลค่า 409,286.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ในปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 104,964.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปจีน มูลค่า 34,161.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 70,800.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติก และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.