นิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของไทยใน EEC ดึงกลุ่ม BCG พลังงานสะอาดลงทุน... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.prachachat.net

15 พฤษภาคม 2567
นิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของไทยใน EEC ดึงกลุ่ม BCG พลังงานสะอาดลงทุน... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.prachachat.net

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ EEC เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของประเทศ ตั้งคณะทำงานลุยทำผลการศึกษา ดึงการลงทุนเน้นที่กลุ่ม BCG พลังงานสะอาด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Circular ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC)

โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) เป็นสักขีพยาน ว่า กนอ. เตรียมเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของประเทศไทย ที่จะเป็นการเริ่มต้นการนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการ Recycle เพื่อลดการเกิดของเสีย

นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแน่นอน

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) กล่าวว่า EEC เตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และจะสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EEC Capital City) รวมถึงพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่

ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคลัสเตอร์ BCG และการพัฒนาอุตสาหกรรมหมุนเวียน Circular คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่จะเกิดการใช้พลังงานสะอาด เพื่อดึงดูดนักลงทุนและประชากรเข้าสู่พื้นที่ EEC

นิคมอุตสาหกรรม Circular ของ กนอ. จะอยู่บนพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EEC Capital City) โดย กนอ. จะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม พัฒนาบริหารการก่อสร้าง และกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงาน EEC

ขณะที่ EEC จะรับผิดชอบจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (EEC Capital City) แก่ กนอ...


แหล่งที่มา : ประชาติธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.