ในเดือนเมษายน 2024 การส่งออกเหล็กของจีนเพิ่มขึ้น 16.3% YoY

15 พฤษภาคม 2567
ในเดือนเมษายน 2024 การส่งออกเหล็กของจีนเพิ่มขึ้น 16.3% YoY

จากข้อมูลของศุลกากร ในเดือนเมษายน การส่งออกเหล็กของจีน อยู่ที่ 9.224 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 1.292 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม หากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 9.890 ล้านตัน ตัวเลขนี้แสดงถึงการลดลง 3.6%

ขณะเดียวกัน การนำเข้าเหล็ก โดยอยู่ที่ 658,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12.5% ​​เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 41,000 ตัน จากเดือนนก่อน เพิ่มขึ้น 10.2%

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ยอดส่งออกเหล็กสะสมของจีนอยู่ที่ 35.024 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การนำเข้าเหล็กสะสมอยู่ที่ 2.405 ล้านตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

--SteelHome


แหล่งที่มา : -SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.