มุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดเหล็กของจีน

15 พฤษภาคม 2567
มุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดเหล็กของจีน

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอังคารนี้ (13-14 พ.ค.) ราคาเหล็กในประเทศปรับตัวลดลง โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ดัชนีราคาเหล็กของ SteelHome อยู่ที่ 4,221 หยวน/ตัน ลดลง 7 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันที่ 11 พฤษภาคม

โดยดัชนีราคาเหล็กทรงยาว (long steel) อยู่ที่ 3,836 หยวน/ตัน ราคาลดลง 7 หยวน/ตัน และดัชนีราคาเหล็กทรงแบน (flat steel) อยู่ที่ 3,986 หยวน/ตัน ราคาลดลง 6 หยวน/ตัน

ดัชนีราคาเหล็กเส้น (rebar) อยู่ที่ 3,754 หยวน/ตัน ราคาลดลง 9 หยวน/ตัน แลดัชนีราคาเหล็ก medium and heavy plate อยู่ที่ 3,924 หยวน/ตัน ลดลง 4 หยวน/ตัน

ดัชนีราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (hot-rolled coil) ราคาอยู่ที่ 3,879 หยวน/ตัน ราคาลดลง 8 หยวน/ตัน ดัขนีราคาเหล็กม้วนรีดเย็นอยู่ (cold-rolled coil) อยู่ที่ 4,429 หยวน/ตันราคา ลดลง 7 หยวน/ตัน

ในแง่ของเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel), ดัชนีราคาเหล็กกล้าไร้สนิมอยู่ที่ 12,834 หยวน/ตัน ลดลง 7 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันที่ 11 พฤษภาคม

ในหมู่พวกของเหล็กกล้าไร้สนิม โดยดัชนีราคาของเหล็กกล้าไร้สนิมซีรีส์ 300 อยู่ที่ 16,808 หยวน/ตัน ราคาลดลง 15 หยวน/ตัน

ดัชนีราคาเหล็กกล้าไร้สนิม ซีรีส์ 200 อยู่ที่ 9,663 หยวน/ตัน ราคาเพิ่มขึ้น 1 หยวน/ตัน และดัชนีราคาเหล็กกล้าไร้สนิมซีรีส์ 400 อยู่ที่ 8,395 หยวน/ตัน ซึ่งทรงตัว

--SteelHome


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.