ราคาเหล็กในประเทศจีน (15 พ.ค. 2024)

16 พฤษภาคม 2567
ราคาเหล็กในประเทศจีน (15 พ.ค. 2024)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ดัชนีราคาเหล็ก SteelHome (SHCNSI) ของจีน อยู่ที่ 97.36 จุด (4,211 หยวน) ลดลง 0.22 จุด (10 หยวน) จากวันซื้อขายก่อนหน้า

ด้านเหล็กก่อสร้าง: เหล็กเส้น HRB400 ขนาด 20 มม. ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง ราคาฉลี่ยอยู่ที่ 3,708 หยวน/ตัน ราคาลดลง 13 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

Medium plate: Medium plate เกรด Q235 ขนาด 20 มม. ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,907 หยวน/ตัน ราคาลดลง 4 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) : HRC เกรด Q235 ขนาด 5.75 มม. ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,811 หยวน/ตัน ราคาลดลง 10 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) : CRC เกรด SPCC ขนาด 1.0 มม. ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,345 หยวน/ตัน ลดลง 8 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

--- SteelHome


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.