ส่องค้าไทยกลางไฟเทรดวอร์ 3 เดือนขาดดุลจีน 3.8 แสนล้าน- ได้ดุลมะกัน 2.8 แสนล.

18 พฤษภาคม 2567
ส่องค้าไทยกลางไฟเทรดวอร์ 3 เดือนขาดดุลจีน 3.8 แสนล้าน- ได้ดุลมะกัน 2.8 แสนล.

เปิดตัวเลขการค้าไทย-จีน ค้าไทย-สหรัฐ ช่วง 3 เดือนแรก กลางไฟสงครามการค้าปะทุรอบใหม่ จีนครองคู่ค้าอันดับ 1 สหรัฐเบอร์ 2 ขณะไทยขาดดุลการค้าจีน 3.8 แสนล้าน แต่เกินดุลการค้ามะกัน 2.8 แสนล้าน

ท่ามกลางไฟสงครามการค้า หรือเทรดวอร์ สหรัฐฯ-จีน สองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจ และการค้าโลกที่กำลังปะทุในรอบใหม่ หลังล่าสุดสหรัฐฯประกาศอัตราภาษีใหม่เรียกเก็บจากสินค้าจีนหลายรายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6.64 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีนในอัตรา 25-100% เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมเซมิคอนดักเตอร์

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่สหรัฐฯนำเข้าจากจีนและอยู่ในข่ายจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงขึ้นได้แก่ เวชภัณฑ์ แบตเตอร์รี่ แร่ธาตุสำคัญ และเครนยกสินค้าขึ้นจากเรือ เป็นต้น

อย่างไรก็ดีในแง่การค้าแล้ว ทั้งสองประเทศถือเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย โดยในปี 2566 และ 3 เดือนแรกปี 2567 จีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ1 ของไทย ขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับ 2 (ไม่นับอาเซียน)โดยในปี 2566 การค้าไทย-จีน(ส่งออก+นำเข้า) มีมูลค่ารวม  3.64 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 18.32% ของการค้าไทยกับโลก ขณะที่การค้าไทย-สหรัฐฯมีมูลค่า  2.36 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.87% ของการค้าไทยกับโลก

จากการตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบว่า ช่วง 3 เดือนแรกปี 2567 การค้าไทย-จีน และการค้าไทย-สหรัฐ ยังอยู่อันดับ 1 และ 2 ของไทยตามลำดับไม่เปลี่ยนแปลง โดยการค้าไทย-จีนมีมูลค่ารวม 9.08 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.57% โดยไทยส่งออก 2.59 แสนล้านบาท (-0.80%) นำเข้า 6.48 ล้านบาท (+8.35%) ไทยขาดดุลการค้าจีน 3.89 แสนล้านบาท(-15.45%)

สำหรับสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปจีนช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง, เม็ดพลาสติก, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ผลไม้ แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขณะสินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของไทยจากจีน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ส่วนการค้าไทย-สหรัฐฯ 3 เดือนแรกปี 2567 มีมูลค่ารวม 6.08 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออก 4.44 แสนล้านบาท (+14.71%) นำเข้า 1.63 แสนล้านบาท (+3.35%) ไทยเกินดุลการค้าสหรัฐฯ 2.81 แสนล้านบาท (+22.54%)

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด และหม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบ ขณะสินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของไทยจากสหรัฐฯ ได้แก่ น้ำมันดิบ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.