ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปภายในประเทศจีน (วันที่ 20 พฤษภาคม 2567)

21 พฤษภาคม 2567
ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปภายในประเทศจีน (วันที่ 20 พฤษภาคม 2567)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดัชนีราคาเหล็ก SteelHome (SHCNSI) ของ (จีน) อยู่ที่ 98.23 จุด (4,249 หยวน) เพิ่มขึ้น 0.33 จุด (15 หยวน) จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เหล็กก่อสร้าง (Construction steel) : เหล็กเส้น (rebar) HRB400 ขนาด 20 มม. ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,778 หยวน/ตัน (ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง) ราคาเพิ่มขึ้น 24 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

Medium plate Q235 ขนาด 20 มม. ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,923 หยวน/ตัน (ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง) ราคาเพิ่มขึ้น 7 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) : HRC Q235 ขนาด 5.75 มม. ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 3,859 หยวน/ตัน(ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง) ราคาเพิ่มขึ้น 13 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) : CRC เกรด SPCC ขนาด 1.0 มม. ราคาเฉลี่ย อยู่ที่ 4,351 หยวน/ตัน (ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง) ราคาเพิ่มขึ้น 3 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

 


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.