ในเดือนเมษายน 2567 จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Products) 6.2 ล้านตัน

23 พฤษภาคม 2567
ในเดือนเมษายน 2567 จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Products) 6.2 ล้านตัน

ตามข้อมูลล่าสุดจาก General Administration of Customs ในเดือนเมษายน 2024 จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (flat products) 6.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนมกราคม-เมษายน มีการส่งออกสะสม 24.14 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 35.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในเดือนเมษายน จีนส่งออกเหล็กเส้น (steel bar) 1.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนมกราคม-เมษายน ยอดส่งออกสะสม อยู่ที่ 3.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โปรดดูตารางด้านล่าง


แหล่งที่มา : steelhome.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.