มุมมองที่สำคัญของจีน

12 ตุลาคม 2564
มุมมองที่สำคัญของจีน

          ช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ของวันที่ 9 ตุลาคม ตลาดเหล็กของจีนปรับตัวสูงขึ้น ราคาเหล็กก่อสร้าง (Construction steel) เพิ่มขึ้น 60-190 หยวนต่อตัน ราคา medium plate เพิ่มขึ้น 50-200 หยวนต่อตัน ราคา HRC เพิ่มขึ้น 40-190 หยวนต่อตัน ราคา sections  เพิ่มขึ้น 50-160 หยวนต่อตัน ราคา structural steel เพิ่มขึ้น 80- 210 หยวนต่อตัน ราคาลวดอุตสาหกรรม (industrial wire) เพิ่มขึ้น 50-200 หยวนต่อตัน เหล็กกล้าไร้สนิม 304 (stainless steel 304) เพิ่มขึ้น 300-1000 หยวนต่อตัน เหล็กกล้าไร้สนิม 201 (stainless steel 201) เพิ่มขึ้น 700-900 หยวนต่อตันและ เหล็กกล้าไร้สนิม 430 (stainless steel 430) ราคายังคงที่

          เนื่องจากการลดลงของอุปทานและสต๊อกสินค้า ทาง SteelHome คาดการณ์ราคาเหล็กทั่วไปของจีนจะเพิ่มขึ้น 50-100 หยวนต่อตัน โดยราคาเหล็กโครงสร้างและลวดอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น 50-100 หยวนต่อตัน เหล็กกล้าไร้สนิม 304 และ 201 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

          เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ: หลังวันหยุดวันชาติ เหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ในจีนได้ปรับขึ้นราคาถ่านหินโค้ก (ex-mine) ในทำนองเดียวกัน PCI และถ่านหินให้ความร้อน (thermal coal) ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

          การเติมเต็มหลังจากวันหยุดวันชาติทำให้เกิดราคาแร่เหล็กพุ่ง ราคาบิลเล็ตปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับโรงรีดบางแห่งใน Tangshan ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงรีดอิสระ (independent rolling) ในเมืองจะหยุดการผลิตอีก 7 วัน เศษเหล็กเริ่มตึงตัวเนื่องจากโรงงานที่ใช้ EAF เพิ่มการผลิตหลังวันหยุด ตลาด Ferroalloy กำลังเฟื่องฟูเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

         

--Steelhome


แหล่งที่มา : Steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.