การประชุมการพัฒนาเหล็กสีเขียวและคาร์บอนต่ำแห่งชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่เมือง Nanjing.

14 กันยายน 2566
การประชุมการพัฒนาเหล็กสีเขียวและคาร์บอนต่ำแห่งชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่เมือง Nanjing.

          การประชุมการพัฒนาเหล็กกล้าสีเขียวและคาร์บอนต่ำแห่งชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่เมือง Nanjing เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะผู้แทนจากรัฐบาล องค์กรอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสมาคมอุตสาหกรรม ต่างมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นหลักคือ  ultra-low emissions และ "เป้าหมายของ carbon peaking and neutrality " พร้อมแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและนโยบาย

          การประชุมครั้งนี้นำโดยสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีน (China Iron and Steel Industry Association) เจ้าภาพโดย China Metallurgical News และจัดงานโดย Nanjing Steel United Co., Ltd.

          Zhang Haideng รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมวัตถุดิบ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความคิดเห็น 3 ประการ ในสุนทรพจน์ของเขา เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรมเหล็ก

          ประการแรก ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรมเหล็กผ่านนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม

          ประการที่สอง งานที่สำคัญของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่สีเขียวและคาร์บอนต่ำ

          ประการที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคาร์บอนต่ำ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง Zhang Haideng กล่าวว่า เราควรผสมผสานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างใกล้ชิด เข้ากับการรักษาการเติบโตที่มั่นคง ใช้ประโยชน์จากบทบาทของอุตสาหกรรมเหล็กอย่างเต็มที่ ในฐานะอุตสาหกรรมพื้นฐานและเสาหลักของเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมและการดำเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง

          Jiang Wei รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค รองประธาน และเลขาธิการ CISA กล่าวในสุนทรพจน์ของเขาว่า เราควรปรับปรุงจุดยืนทางอุดมการณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ high-quality ultra-low emission และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม เร่งกำหนดมาตรฐานการปล่อยคาร์บอนต่ำของเหล็ก ในเวลาเดียวกัน เราจำเป็นต้องเสริมสร้างแนวคิดและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด และมุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนและงานพื้นฐาน เช่น การกำกับดูแลข้อมูล

          Jiang Wei ยังระบุด้วยว่า เราสนับสนุนให้บริษัทเหล็กชั้นนำใช้เงินทุนและทรัพยากรที่เป็นนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการวิจัยร่วมกัน และการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่จะกำหนดอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญสู่เหล็กคาร์บอนต่ำของจีน และมุ่งมั่นที่จะคว้าโอกาสในการแข่งขันของการพัฒนาสีเขียวรอบใหม่ของโลก โดย CISA จะติดตามและรายงานความต้องการของบริษัทต่างๆไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา


แหล่งที่มา : CISA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.