สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ

01 พฤศจิกายน 2566
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ
  •           การผลิตเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) เดือนกันยายน 2566 ของไทย อยู่ที่ 561,760 ตัน ขยายตัว 5.5% y-o-y. จำแนกเป็นการผลิตเหล็กทรงยาว อยู่ที่ 373,351 ตัน ขยายตัว 17.1% y-o-y. การผลิตเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 188,409 ตัน หดตัว 11.7% y-o-y. การผลิตเหล็กเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) ผลิตสะสม 9 เดือน ปี 2566 ของไทย อยู่ที่ 4.99 ล้านตัน หดตัว 8.2% y-o-y. เป็นการผลิตเหล็กทรงยาว อยู่ที่ 3.44 ล้านตัน หดตัว 2.4% y-o-y. และการผลิตเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 1.55 ล้านตัน หดตัว 19% y-o-y.
  •           การนำเข้า ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel) เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 914,908 ตัน ขยายตัว 25.9% y-o-y. การนำเข้าเหล็กทรงยาว อยู่ที่ 225,073 ตัน ขยายตัว 3.4% y-o-y. การนำเข้าเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 689,835 ตัน ขยายตัว 35.5% y-o-y. การนำเข้าเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) นำเข้าสะสม 9 เดือน ปี 2566 อยู่ที่ 8.66 ล้านตัน ขยายตัว 3.7% y-o-y. การนำเข้าเหล็กทรงยาว 2.07 ล้านตัน ขยายตัว 8% y-o-y. และการนำเข้าเหล็กทรงแบน ขยายตัว 2.5% y-o-y. อยู่ที่ 6.59 ล้านตัน
  •           การส่งออก ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel) เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 114,995 ตัน หดตัว 3.8% y-o-y.การส่งออกเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 73,618 ตัน หดตัว ร้อยละ 8.3%y-o-y. ส่งออกเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 41,377 ตัน ขยายตัว ร้อยละ 5.5% y-o-y. การส่งออกเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) ส่งออกสะสม 9 เดือน ปี 2566 อยู่ที่ 1.09 ล้านตัน ลดลง 0.7% y-o-y. ส่งออกเหล็กทรงยาว 0.73 ล้านตัน ขยายตัว 4.6 % y-o-y. ขณะที่ส่งออกเหล็กทรงแบน ลดลง 9.7 % y-o-y. อยู่ที่ 0.37 ล้านตัน
  •           การบริโภคเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel) เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 1.36 ล้านตัน ขยายตัว 19.5% y-o-y. การบริโภคเหล็กทรงยาว 524,806 ตัน ขยายตัว 15% y-o-y. การบริโภคเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 836,867 ตัน ร้อยละ 22.5% y-o-y. การบริโภคสะสม 9 เดือน ปี 2566 12.55 ล้านตัน ลดลง 1% y-o-y. การบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 4.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8 % y-o-y. และการบริโภคเหล็กทรงแบน อยู่ที่ 7.77 ล้านตัน ลดลง 2.1% y-o-y.

แหล่งที่มา : ISIT Analysis

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.