ข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กบริษัทชั้นนำของโลก 10 ราย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก จัดอันดับโดยสมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) ประจำปี 2017
World Steel Association
อันดับที่ 1 Arcelor Mittal ประเทศ ลักเซมเบอร์ก กำลังผลิต 97.03 ล้านตัน
อันดับที่ 2 China Baowu Group ประเทศ จีน กำลังผลิต 65.39 ล้านตัน
อันดับที่ 3 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ประเทศ ญี่ปุ่น กำลังผลิต 47.36 ล้านตัน
อันดับที่ 4 Hesteel Group Co., Ltd ประเทศ จีน กำลังผลิต 45.56 ล้านตัน
อันดับที่ 5 POSCO ประเทศ เกาหลีใต้ กำลังผลิต 42.19 ล้านตัน
อันดับที่ 6 Shagang Group ประเทศ จีน กำลังผลิต 38.35 ล้านตัน
อันดับที่ 7 Ansteel Group ประเทศ จีน กำลังผลิต 35.76 ล้านตัน
อันดับที่ 8 JFE Steel Corporation ประเทศ ญี่ปุ่น กำลังผลิต 30.15 ล้านตัน
อันดับที่ 9 Shougang Group ประเทศ จีน กำลังผลิต 27.63 ล้านตัน
อันดับที่ 10 Tata Steel Group ประเทศ India กำลังผลิต 25.11 ล้านตัน
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.