แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการครั้งที่1พ.ศ.2563

16 กรกฎาคม 2563
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการครั้งที่1พ.ศ.2563

ขอเรียนเชิญร่วมประเมิน!!
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านข้อมูล จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการให้บริการของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดต่อไป

ประเมินได้ที่ลิ้งค์:https://www.surveymonkey.com/r/GYQR8RL


แหล่งที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.