เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ทิศทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้เศรษฐกิจไทยยุค New normal"

06 พฤศจิกายน 2563
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ทิศทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้เศรษฐกิจไทยยุค New normal"
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
"ทิศทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้เศรษฐกิจไทยยุค New normal"
ในวันพุธที่ 25 พ.ย 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
** ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **
สามารถลงทะเบียนที่ :https://bit.ly/32eplgK


แหล่งที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.