ขอเชิญร่วมเสวนา ในหัวข้อ ก้าวต่อไป "คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business Relation ภายในคลัสเต

10 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญร่วมเสวนา ในหัวข้อ ก้าวต่อไป "คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business Relation ภายในคลัสเต
ขอเชิญร่วมเสวนา ในหัวข้อ ก้าวต่อไป "คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยในยุค COVID-19” และ กิจกรรม Business Relation ภายในคลัสเตอร์ฯ ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมไฟร์วิงส์ ห้องศีรีบูร ชั้น1 ซอยสุขุมวิท26

รายละเอียด...https://shorturl.asia/6mk84
แหล่งที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.