สหรัฐอเมริกากำหนดภาษีเบื้องต้นกับผลิตภัณฑ์ท่อจากจีนและเม็กซิโก

09 กันยายน 2564
สหรัฐอเมริกากำหนดภาษีเบื้องต้นกับผลิตภัณฑ์ท่อจากจีนและเม็กซิโก

          กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ออกมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดเบื้องต้น (preliminary anti-dumping) สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อ (tube products) และท่อสี่เหลี่ยมที่มีผนังเบา (light-walled rectangular pipe) จากประเทศจีนและเม็กซิโก หน่วยงานดังกล่าวได้กล่าวในการทบทวนครั้งที่สองเมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน

          กระทรวงพาณิชย์ได้ไต่สวนในเบื้องต้นว่า Hangzhou Ailong Metal Products Co Ltd (Ailong) ได้ขายสินค้าดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าปกติ ช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2020

          โดยทาง Nucor Tubular Products เป็นผู้ร้องขอให้หน่วยงานไต่สวนแนวทางการขายของ Ailong

          ในอีกส่วนหนึ่ง ในการไต่สวนเบื้องต้น หน่วยงานระบุว่า Regiomontana de Perfiles y Tubos S de RL de CV (Regiopytsa) และ Perfiles LM SA de CV (Perfiles) ขายท่อและท่อสี่เหลี่ยมที่มีผนังเบาน้อยกว่ามูลค่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2020

         ซึ่งเป็นผลให้จากผลการพิจารณาดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดอัตราการทุ่มตลาดโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 157.40% สำหรับ Ailong ที่ 1.05% สำหรับ Regiopytsa และที่ 0.78% สำหรับ Perfiles

         ผู้ผลิตและผู้ส่งออกต่อไปนี้จากเม็กซิโกได้รับอัตรากำไรจากการทุ่มตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยประมาณที่ 0.98%  คือ Maquilacero SA de CV, Nacional de Acero SA de CV, Productos Laminados de Monterrey SA de CV และ Ternium Mexico SA de CV. เว้นแต่จะขยายเวลาออกไปเป็นอย่างอื่น พาณิชย์กล่าวว่าตั้งใจที่จะออกผลการไต่สวนขั้นสุดท้ายหลังจากการตรวจสอบภายใน 120 วันนับจากวันที่เผยแพร่ผลการไต่สวนเบื้องต้น

         คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (ITC) ในเดือนมิถุนายน 2020 ได้ตัดสินใจที่จะเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการตอบโต้การนำเข้าของท่อและท่อสี่เหลี่ยมที่มีผนังเบาจากจีน เกาหลีใต้ เม็กซิโก และตุรกี

ในเดือนสิงหาคม 2019 ตัดสินใจที่จะรักษาภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าท่อและท่อสี่เหลี่ยมที่มีผนังเบาจากจีน เม็กซิโก เกาหลีใต้ และตุรกี หลังจากการทบทวนครั้งที่สองอย่างรวดเร็ว

---steelhome


แหล่งที่มา : steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.