Arcelormittal การผลิตสินแร่เหล็กเป็นสามเท่าใน Liberia

14 กันยายน 2564
Arcelormittal การผลิตสินแร่เหล็กเป็นสามเท่าใน Liberia

          ArcelorMittal ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันศุกร์ ที่จะอยู่ในไลบีเรีย (Liberia) เป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปี โดยจะผลิตแร่เหล็กอย่างน้อยสามเท่าและลงทุนเพิ่มอีก 800 ล้านดอลลาร์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทและประธานของไลบีเรียกล่าว

          การผลิตประจำปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านตัน ในช่วงแรกของการขยายโรงงาน และอาจเพิ่มขึ้นสูงถึง 30 ล้านตัน ประธานกรรมการบริหารของ ArcelorMittal กล่าวในพิธีลงนาม

          บริษัทเหล็กและเหมืองแร่ได้ลงนามในข้อตกลง 25 ปีกับไลบีเรียครั้งแรกในปี 2005 และส่งแร่เหล็กก้อนแรกจากเหมือง Yekepa ในปี 2011 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตเป็น 15 ล้านตัน ให้เร็วกว่านี้ แต่แผนเหล่านั้นถูกระงับในปี 2014 เมื่อมีการประกาศเหตุสุดวิสัยในโครงการขยาย เนื่องจากการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก

          ประธานาธิบดีแห่งไลบีเรีย George Weah กล่าวว่า การผลิตจะสูงถึง 15 ล้านตัน ภายในสามปีข้างหน้า และรัฐบาลจะได้รับเงิน 65 ล้านดอลลาร์จาก ArcelorMittal

          โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานโดยตรง 1,000 ตำแหน่ง งานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างชั่วคราว 2,000 ตำแหน่ง และงานทางอ้อมประมาณ 4,000 ตำแหน่ง Weah กล่าว

          “รัฐบาลถือว่าคุณเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาประเทศของเรา” Weah กล่าวกับ Mittal

          ไลบีเรียซึ่งมีศักยภาพอย่างมากในการทำเหมืองและการเกษตร สามารถดึงดูดการลงทุนด้านทรัพยากรมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี 1989 ถึง 2003 แต่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังคงด้อยพัฒนา และประชากร 5 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในความยากจน

          Weah กล่าวว่าข้อตกลงซึ่งเป็นการแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่ยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของเขา

---steelhome


แหล่งที่มา : Steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.