สหรัฐฯ วางแผนที่จะยุติการต่อสู้ทางภาษีของสินค้าเหล็ก โดยยื่นข้อเสนอไปยังสหภาพยุโรป

15 กันยายน 2564
สหรัฐฯ วางแผนที่จะยุติการต่อสู้ทางภาษีของสินค้าเหล็ก โดยยื่นข้อเสนอไปยังสหภาพยุโรป

          สหรัฐฯ วางแผนที่จะยุติการต่อสู้ทางภาษีของสินค้าเหล็ก โดยยื่นข้อเสนอเบื้องต้นไปยังสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการนำเข้าเหล็กเป็นเวลาสามปี ข้อเสนอนี้เกี่ยวข้องกับระบบโควตาอัตราภาษี (tariff-rate-quota system) และการอภิปรายอย่างเข้มข้นกำลังดำเนินอยู่
          โควต้าอัตราภาษีอนุญาตให้ประเทศต่างๆ ส่งออกผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่กำหนดไปยังประเทศอื่นๆ ด้วยอัตราภาษีที่ต่ำกว่า โดยสหรัฐฯ วางแผนที่จะหาทางแก้ไขก่อนวันที่ 1 ธันวาคม

          ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะฟื้นฟูกระแสการค้าในอดีตและเพื่อให้มีระบบที่สอดคล้องกับกฎการค้าของ WTO

          อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าอัตราภาษีมีความจำเป็นเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินทั่วโลกส่วนใหญ่เกิดจากจีน ดังนั้นสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจึงต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับเหล็กและอลูมิเนียมภายในสิ้นปีนี้ และสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่

--Steelhome


แหล่งที่มา : Steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.