“จีน”ผนึก 5 ผู้นำความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเดินหน้าพัฒนาประเทศ

20 กันยายน 2564
“จีน”ผนึก 5 ผู้นำความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเดินหน้าพัฒนาประเทศ

         “จีน”ผนึกผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เดินหน้าพัฒนาประเทศ “หลี่ เค่อเฉียง”ชี้ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีความผันผวนไปทั่วโลก ทำให้เกิดความไม่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เผชิญความท้าทายใหม่

          วันนี้(20 ก.ย.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรง​คุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๗  ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ และกล่าวสุนทรพจน์  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3lJrtWE


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.